Är du redo att möta våra Investerare?

Big Ben är en kvalificerad partner med över 20 års erfarenhet att resa kapital, företagsförvärv och avyttringar. Vår verksamhet fokuserar på företag som nått en viss mognad och tillväxt. Vi har en gedigen erfarenhet från internationella transaktioner och börsnoteringar.

Till skillnad mot våra konkurentar har våra medarbetare gedigna internationella näringslivsterfarenheter, vilket ökar förståelsen för våra klienters verksamheter och behov.

Vi arbetar med starka partners i Sverige, Tyskland och USA. Med våra partners genomför vi publika transaktioner såväl som riktade erbjudanden till ett omfattande nätverk av internationella institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.

Big Ben är en stark partner i det globala nätverket vid M&A transaktioner. Vi har en gedigen kompetens för att hantera dynamiken vid en försäljnings- eller förvärvsprocess, vilket borgar för ett optimalt resultat för publika såväl som privata uppdragsgivare.

Senaste transaktioner

Vi täcker ett flertal industrier från kommunikationsföretag till medicinteknikbolag. Vår strävan är att ge de bästa råden inom våra kompetensområden.
Läs mer

Länken till kapital

Genom vårt internationella nätverk kan ditt företag få tillgång till amerikanska, asiatiska och europeiska investerare.

Läs vidare

Börsintroduktioner

Med våra partners kan vi erbjuda internationella börsintroduktioner i Frankfurt, New York, Stockholm, Stuttgart och Toronto.

Läs vidare

Våra partners

Vi har starka partners som strävar efter att ge de bästa råden och utförandet av de tjänster som ditt företag söker. Med våra partners tar vi ansvar för hela kapitalanskaffningen inklusive framtagande av informations-, anslutnings-memorandum samt prospekt

Läs vidare

Våra synpunkter

Är marknadsekonomin orsaken till de dystra framtidsutsikterna? Beror dagens finasiella problem på ett systemfel i vårt sätt att bygga ett mordernt samhälle?
Läs vidare